Jan 1, 2016

Sfaturi contestatie amenda puncte pentru centura viteza reguli model contestatie


Amenzile de circulatie pot fi contestate in instanta, iar de cele mai multe ori judecatorii ii vor da dreptate soferului, daca acesta poate dovedi ca agentul de politie nu si-a facut treaba ca la carte.
Amenda are toate sansele sa fie anulata in instanta, daca politistul nu a completat corect datele de identificare ale soferului sau ale masinii, cum ar si numele, numarul de inmatriculare sau numarul si seria cartii de identitate, potrivitincont.ro
De asemenea, descrierea sau incadrarea gresita a contraventiei va duce la anularea acesteia.
"Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiude instanta", conform art. 17 din OG 2/2001.
Mai mult, daca Politia a depasit termenul legal de 30 de zile pentru trimiterea amenzii, aceasta va fi mai mult ca sigur anulata de orice judecator, conform prevederilor legale.
Din datele Politiei reiese ca jumatate din amenzile date de politisti au fost anulate in instanta. Hotarîrea de a face plîngere
Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si, dupa caz, a actului prin care s-a dispus una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute în Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr. 195/ 2002, se poate depune plîngere, în termen de 15 zile de la data comunicarii sau înmînarii acestuia. Trebuie sa stiti ca politistii pot trimite procesele-verbale de constatare a contraventiilor si prin posta. Daca nu semnati procesul-verbal de contraventie sau nu erati de fata cînd s-a întocmit procesul-verbal de contraventie, se va considera ca ati luat cunostinta de el cînd ati primit la posta scrisoarea cu amenda. Daca ati semnat si/sau primit procesul-verbal de contraventie, termenul de atacare în justitie curge din ziua imediat urmatoare.

Unde se depune plîngerea
Plîngerea împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, încheiat de politistii de Circulatie, se depune, la Brasov, la sediul Biroului de Politie Rutiera. Daca sînteti amendat în alta zona a tarii, plîngerea se depune la sediul unitatii de politie din care face parte politistul constatator. Plîngerea se poate depune si la Judecatoria localitatii sau sectorului pe raza caruia s-a savîrsit contraventia. Plîngerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare, de la data înregistrarii acesteia la unitatea de politie.
Cum se întocmeste plîngerea
Plîngerea se întocmeste în 3 exemplare si trebuie sa cuprinda: 1. cererea semnata si datata; 2. copia procesului-verbal de constatare; 3. fotocopie a actului de identitate; 4. fotocopie a dovezii de retinere a permisului de conducere, certificatului de înmatriculare; 5. fotocopie a oricaror altor acte sau documente în sustinerea plîngerii. Cînd se contesta un proces-verbal de constatare a unei contraventii în urma careia s-au produs avarii la autovehiculele implicate, plîngerile se întocmesc în 4 exemplare, la care se adauga, pe lînga cele 5 puncte mentionate mai sus, si fotocopie a politei de asigurare obligatorie de raspundere civila auto.
Instanta dispune
Plîngerea împreuna cu dosarul cauzei se trimit de îndata instantei de judecata pe raza careia a fost savîrsita fapta. Instanta învestita cu solutionarea cauzei dispune asupra legalitatii si sanctiunilor contraventionale complementare administrative. Hotarîrea pronuntata în prima instanta este supusa recursului. Recursul, împreuna cu actele care au stat la baza hotarîrii, se depune la instanta a carei hotarîre se ataca, în termen de 15 zile de la comunicare. Judecata se face de urgenta, cu citarea partilor, iar hotarîrea tribunalului este definitiva si irevocabila. Cine va poate amenda
• Aplicarea sanctiunilor contraventionale se face de catre asa-numitii „agenti constatatori“. În cazul amenzilor rutiere, singurii agenti constatatori sînt politistii. Deci numai ei pot sa aplice amenzi rutiere. Totusi, nu doar politistii de circulatie dau indicatii pe sosea. Mai sînt si alti oameni care au puterea, conferita de lege, sa dea dispozitii participantilor la trafic: politistii de frontiera; îndrumatorii de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale; agentii cailor ferate; personalului autorizat din zona lucrarilor pe drumurile publice; echipajele scolare de circulatie care actioneaza în imediata apropiere a unitatilor de învatamînt; orbii. Daca nu respectati semnalele acestora nu va vor putea aplica ei personal amenzi, însa veti putea fi amendati de catre politisti pentru ca nu ati respectat semnalele lor.
Ce cuprinde un proces-verbal
• Procesul-verbal trebuie sa cuprinda în mod obligatoriu urmatoarele: • data si locul unde este încheiat; • numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; • datele dumneavoastra personale din actul de identitate; • codul numeric personal al dumneavoastra; • ocupatia; • locul de munca; • descrierea faptei contraventionale: indicarea datei, orei si locului în care a fost savîrsita contraventia; aratarea tuturor împrejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; • indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; • în caz de accident, numele societatii de asigurari; • posibilitatea achitarii în termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii; • termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plîngerea împotriva procesului-verbal; • daca procesul verbal nu poarta semnatura dumneavoastra, politistul trebuie sa desemneze un martor care sa contrasemneze procesul-verbal. Un politist nu poate sa fie trecut ca martor.

C O N T E S T A T I E

Subsemnatul …………………………………..……….., domiciliat în …………………,
str. …………………………... nr. ….., sc. …, ap. …, jud. ………….., fiul lui …………..…
si …………...., nascut la …..……. în ……………...., posesor al BI/CV seria …… nr. ….…
eliberat de Politia …………… la data de ………..., contest prin prezenta procesul-verbal
seria …….. nr. ….. din data de ……….….. întocmit de agent ……………….…..

În fapt.

În timp ce conduceam autoturismul marca ……….... cu nr. de înmatriculare ………...
în localitatea ……………………..., am fost oprit pentru control de catre un echipaj de
politie care mi-a comunicat ca am depasit viteza legala prin localitate având …...km/h.
Declar ca nu am depasit viteza legala, iar acuzatia agentului de politie este nefondata.

În drept.

Solicit prezentarea probelor (fotografie, înregistrari, etc), precum si a urmatoarelor
documente prevazute de Normele metrologice legale pentru functionarea cinemometrelor
(radarelor) publicate în Monitorul Oficial nr. 1102bis din 07.12.2005: certificatul de
omologare a aparatului radar, buletinul de verificare metrologica a aparatului radar în
termen de valabilitate si autorizatia de operator radar pentru agentul ………………….
.…
Probele care îmi sustin nevinovatia le voi prezenta în instanta.
Anexez la prezenta copii dupa procesul-verbal, BI/CV si permisul de conducere.

Data:                                                                                                 Cu stima,

0 comentarii:

Post a Comment

 
Copyright @ 2018 SasNet Romania - Invatam Impreuna. Designed By SasNet
 photo sasnet-nu-copia-ca-te-dau-in-judecata-si-vei-lucra-toata-viata-pentru-mine_zps2tdgcqhs.png